ط‌ا

account_box طلبگی تا اجتهاد

کانال طلبگی تا اجتهاد، محلی است برای اطلاع رسانی و انتشار مطالب گروه طلبگی تا اجتهاد
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.
ارتباط با ادمین کانال
nozari_behnam@

If you have iGap, you can contact @talabegitaejtehad right away.
Don't have iGap yet? Try it now: