ت‌س

account_box تفکر سیستمی

این کانال باهدف به اشتراک گذاری دانش تفکرسیستمی ایجادو متعلق به موسسه سیستمهای مدیریتی الگومحور(سمام)وتحت نظارت دکتر سیدحسین حسینی (@dr_s_h_hosseini)میباشد. www.samamsystem.com

If you have iGap, you can contact @samamsystem right away.
Don't have iGap yet? Try it now: