ک‌س

account_box کانال سدید

مؤسسه علمی- فرهنگی سدید؛

ارتباط با مدیر:
‏📲 @sadidisu

‏🛒 سایت فروشگاه سدید:
‏🌐 sadidisu.ir


🔵 linkedin.com/in/sadidisu
🔴 instagram.com/sadidisu
🔸 lenzor.com/sadidisu

If you have iGap, you can contact @sadidisu_ir right away.
Don't have iGap yet? Try it now: