ر

account_box روزنگار

کانال "روزنگار" به منظور اعلام وقایع و اتفاقاتی که سالیان پیش در چنین روزی اتفاق افتاده، در سه تقویم ؛ هجری خورشیدی (شمسی) ، هجری قمری و میلادی ، از منابع مختلف جمع آوری و ارائه می گردد.
@roznegaar

If you have iGap, you can contact @roznegaar right away.
Don't have iGap yet? Try it now: