ح‎ر

account_box حمید رسایی

♻ خوش آمدید

✔اینجا کانالی است برای اطلاع از
تحلیلها، یادداشتها و عکس نوشتهای
نماینده دوره های هشتم و نهم مجلس
مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی
ححت الاسلام حمید رسایی
✔ارتباط با حمید رسایی در ای گپ: ۰۹۲۱۸۰۷۵۹۱۵

If you have iGap, you can contact @rasaee right away.
Don't have iGap yet? Try it now: