ر‌س

account_box راه سپید

تراوشات تراویده از #قرآن و #حدیث

یکی يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم است.

و دیگری دُرِّ قلب كسانى كه وصفشان اَنْتُمُ الصِّراطُ الاَْقْوَمُ است.

و هر دو هادی به راهی استوار و سپید!

ادمین👈
@hojatarefi

هورسا👇

https://hoorsa.com/hojatarefi

If you have iGap, you can contact @rahesepid right away.
Don't have iGap yet? Try it now: