پ‎ح

account_box پاورقی؛ حمید درویشی شاهکلائی

حمید درویشی شاهکلائی
دانش‌آموخته دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق؛ پژوهشگر مرکز مطالعات راهبردی نظام‌سازی
@darvishi
www.PavaraQi.ir
www.Qafase.ir
b2n.ir/bkbk

If you have iGap, you can contact @pavaraqi right away.
Don't have iGap yet? Try it now: