?‎م

account_box 📻 موسیقی قدیمی 📻


👨‍💻 جهت ارتباط و مشاهده ی سایر کانال ها :
🆑 @Connection
══━━━━━✥◈✥━━━━━══
🎖جهت تبلیغات گسترده :
🆑 @Advertisement_Yaghout
══━━━━━✥◈✥━━━━━══
👑 بزرگترين و بروزترین کانال موسيقی قدیمی در آیگپ


igap62035f30fe2c9d103347cc55

If you have iGap, you can contact @old_music right away.
Don't have iGap yet? Try it now: