د‌م

account_box دبیرستان دوره اول مفید

کانال رسمی دبیرستان دوره اول(راهنمایی)مفید منطقه دو

شماره تماس ؛
02166005077

اینستاگرام ؛
https://www.instagram.com/mofidschool

تلگرام ؛
https://www.t.me/mofid1m2

سایت ؛
http://www.rmm2.mecp.ir

If you have iGap, you can contact @mofid1m2 right away.
Don't have iGap yet? Try it now: