و‌غ

account_box واحد مطالعات امنیت غذایی

📢 کانال رسمی کارگروه مطالعاتی و پژوهشی کشاورزی و امنیت غذایی جنبش مصاف

🔹امنیت غذایی پایدار
🔹پیشرفت کشاورزی
🔹احیای منابع طبیعی

از تبادل و تبلیغ معذوریم

ارتباط با ادمین 👇
🆔 @a_masaf_foods

ایمیل 👇
💻 foods@masaf.ir

If you have iGap, you can contact @masaf_foods right away.
Don't have iGap yet? Try it now: