ف‌(

account_box فقه و احکام رهبری (leader.ir)

✅ این کانال رسمی برای ارسال جدیدترین فتاوای حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله) توسط بخش استفتائات دفتر، راه اندازی شده است.
👌معرفی در سایت رهبری: www.leader.ir/fa/content/22542/
❓ارسال استفتا: http://www.leader.ir/fa/istifta
👈مدیر کانال: @leader_ir57m

If you have iGap, you can contact @leader_ahkam right away.
Don't have iGap yet? Try it now: