گ‌T

account_box گزارش ایرادات نرم افزار TNM

در این جمع فقط ایرادات نرم افزاری مربوط به دستگاه های ایسیو کیت و درخواست ها مطرح می شود بهتر است ایرادات همراه با عکس و توضیحات کامل درج شود.

You are invited to a Group room on iGap. Click to join:
Don't have iGap yet? Try it now: