ن

account_box نجوا

حواسمان باشد
از خودخواهی های خودمان، تا ندانم کاری ها، تا نفوذی ها، تا دشمنان قسم خورده...
امکان دارد همه با هم یک کاری را انجام دهیم!
خواسته یا ناخواسته!!

ارتباط با ادمین:👇
@najva

You are invited to a Channel room on iGap. Click to join:
Don't have iGap yet? Try it now: