ج‌ا

account_box جبهه اقدام انقلاب اسلامی

جبهه اقدام انقلاب اسلامی اولین تشکل مردم نهاد و آتش به اختیار در حوزه فضای با محوریت:1-مطالبه حداکثری از مسئولین2-بصیرت بخشی و بصیرت افزایی3-مبارزه با استراتژی، تاکتیک و ابزار دشمنان

If you have iGap, you can contact @jebheeqdam right away.
Don't have iGap yet? Try it now: