ا‌ا

account_box انجمن مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی با هدف ارتقای دانش مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن در بخشهای بانکداری،بازار سرمایه و بیمه فعالیت می کند.

If you have iGap, you can contact @iaif1001 right away.
Don't have iGap yet? Try it now: