گ‌ص

account_box گروه صلوات

گروه ختم صلوات دوره ای به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج و برآورده شدن حاجات دوستان و هدیه به شهدا مدیر @bandhkhoda

If you have iGap, you can contact @gruh_salavat right away.
Don't have iGap yet? Try it now: