ا‌ش

account_box انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو شریف

کانال رسمی اطلاع‌رسانی انجمن علمی‌دانشجویی علوم و فناوری نانو-دانشگاه صنعتی شریف

سایت:
http://nanotech.farhangi.sharif.ir

ایمیل:
sharifnano.co@gmail.com

ارائه نظرات/ارتباط با ادمین:
@AHA15

امور ثبت‌نام، کارگاه‌ها، آموزش و پژوهش:
@Sharif_nano_workshop

If you have iGap, you can contact @Sharif_nano right away.
Don't have iGap yet? Try it now: